เชิญร่วมกิจกรรม PSU virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU virtual visiting professor ในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อเกี่ยวกับ fluorescence microscopy & fluorescence correlation spectroscopy “Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS): From Noise to Information”

โดยได้รับเกียรติจาก Professor Thorsten Wohland จาก Department of Biological Sciences and Chemistry, National University of Singapore ผู้บรรยาย กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายและกิจกรรม workshop ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

ผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ผ่านโปรแกรม zoom ที่ https://zoom.us/j/95681896005 รายละเอียดช่วงเวลาของกิจกรรมท่านสามารถดูจาก Timetable หรือ สแกน QR code ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน https://forms.gle/ptjwHmi3T2DckeuX7

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES