ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความประพฤติดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวม พร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES