ขอให้นักศึกษาปี 1 เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแจ้งไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ ขอให้เข้ารับการทดสอบในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565

โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

  • 09.00-10.00 วิชาคณิตศาสตร์ 
  • 10.00-11.00 วิชาภาษาอังกฤษ
  • 11.00.-12.00 วิชาเคมี
  • 13.00-14.00 วิชาฟิสิกส์
  • 14.00-15.00 วิชาชีววิทยา
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES