รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 (รับเพิ่มเติม) 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

ด้วยทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 (รับเพิ่มเติม) จำนวน 1 ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ E-mail: jindarat.i@psu.ac.th สอบถามรายละเอียดในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณจินดารัตน์ อินทมะโน โทรศัพท์ 074-28-8093 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES