แสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งตำแหน่งวิชาการ และการรับโล่เกียรติยศในงานแสดงวิจัย พร้อมชวนทุกท่านร่วมฟังพบบรรยายพิเศษในโอกาส 55 ปี คณะฯ

29
JUL
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งตำแหน่งวิชาการ และการรับโล่เกียรติยศในงานแสดงวิจัย พร้อมชวนทุกท่านร่วมฟังพบบรรยายพิเศษในโอกาส 55 ปี คณะฯ

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ศุกร์นี้เบา ๆ กันกับวันหยุดยาว ก่อนอื่นต้อง ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 427(4/2565) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ซึ่งครั้งนี้ มีอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งทั้งสิ้น 5 ท่าน ก็แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์ คำมณี รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุขเกษศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากรณ์ แก้วขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ชุมนวล ขอร่วมยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านนะคะ พวกท่านคือความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงส่งที่ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยของเรามีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยของกระทรวง ฯ ว่าด้วยการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และขอเป็นแรงใจเพิ่มเติมในกับทุกท่านนะคะที่ช่วยกันทำหน้าที่และบทบาทตรงนี้กันอย่างเข้มแข็ง นอกจากมิติความเข้มแข็งทางวิชาการแล้ว งานวิจัยหลาย ๆ เรื่องของคณะ ฯ วันนี้ก็ได้ถูกนำออกมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นตั้งแต่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดการหรือแม้แต่การวางแผนเชิงนโยบายของประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นความภูมิใจและคุณค่าของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับสัปดาห์หน้าในช่วงวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ถือว่าเป็นอีก 1 กิจกรรมที่คณาจารย์ รวมถึงสถานวิจัยในสังกัดคณะฯ ของเราได้ร่วมงาน แสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวแทนนักวิจัยของเราจะได้เข้าร่วม และมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชน ซึ่งงานมีนักวิจัยคนเก่ง ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ของเราได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ

จากที่มีโอกาสได้สื่อสารกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 55 ปีของคณะฯ อีก 1 กิจกรรมที่ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆ ที่เราได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก Professor. Dan McCammon มาร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งทราบว่าก่อนหน้านี้อาจารย์มีโอกาสได้มาสอนอยู่ที่หลักสูตรฟิสิกส์เป็นเวลา 2 ปีและมีโอกาสได้กลับมาคณะฯ บ่อยๆ ถือว่าพวกเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งและที่สำคัญ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักศึกษาของเราสำหรับ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The present and future role of X-ray astronomical device invention in understanding the universe” โดย Professor Dan McCammon, The University of Wisconsin-Madison, USA. วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 -12.00 น. Onsite ห้อง วท. 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หรือทุกท่านติดตามผ่านเพจของคณะวิทยาศาสตร์ได้เลยค่ะ เรายังคงมีกิจกรรมดี ๆ ในวาระ 55 ปีตามมาอีกเรื่อย ๆ นะคะ มาร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจกับบ้านหลังนี้ของพวกเราทุกคนกันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ