โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ชวนผู้ที่สนใจอบรมในหัวข้อน้ำและอากาศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อพัฒนาทางด้านการนำกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรม และให้คุณครูมีความเข้าใจในการนำกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น

โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้

  • หัวข้อน้ำ วันที่ 23-24 กรกฎาคม
  • หัวข้ออากาศ วันที่ 30-31 กรกฎาคม

อบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งเเต่ 09.00 – 16.00 น. ของทุกวันอบรม

ผู้ที่สนใจสมัครภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 800 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565 – 300022 – 1

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: worasa.r@psu.ac.th สำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์จะแจ้ง ID ZOOM สำหรับการอบรมให้ทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ โทรศัพท์ 074 – 288028 / 062 – 2432778

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES