เชิญชวนติดตามกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษา Super Skills ปีการศึกษา 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ติดตามกิจกรรมการพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ Mission to the star project 2022

โดยมีหลักสูตรให้น้องๆ นักศึกษาเลือกพัฒนาตามความสนใจในสายงานหรือสายอาชีพ และวางแผนการเข้าร่วม ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละกิจกรรมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES