“ขยายเวลาการรับสมัครและชำระเงิน” ค่าย สอวน. ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขยายเวลารับสมัครและการชำระเงิน สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสาวรส สุวรรณโณ
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
Email: saowarot.s@psu.ac.th
หรือโทร: 074 288010 , 074 288114 (ในเวลาราชการ)
หรือติดต่อผ่านทางไลน์: https://bit.ly/3xegx7c

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES