‘การสร้างมูลค่าจากงานวิจัยพืชกระท่อม’ | One Month One Story EP.7

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลังจากวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พืชกระท่อมได้ถูกยกเลิกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ในด้านการวิจัย นักวิจัยก็สามารถดำเนินการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพืชกระท่อมได้กว้างขึ้น

เช่นเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้มากว่า 20 ปี มีผลงานตีพิมพ์มากมาย เทปนี้เป็นโอกาสดีสำหรับประชาชนที่จะทราบ ในทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลที่ชัดเจน พืชกระท่อมมีสรรพคุณที่มหัศจรรย์มากมาย โดย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ ที่ทำวิจัยเรื่องพืชกระท่อมมายาวนาน เชิญทุกท่านติดตาม One Month One Story EP.7 การสร้างมูลค่าจากงานวิจัยพืชกระท่อม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL