ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 6 รายการ)

ตั้งแต่วันที่
18/07/2022
จนถึง
18/08/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา