แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี 2565 จาก ป.ป.ส.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้เข้ารับ โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

จากผลงานของ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผลงานระดับดีเด่นด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 ผลงานเชิงประจักษ์คืองานวิจัยพืชกระท่อมที่อาจารย์ได้ทำมากว่า 20 ปี ซึ่งล่าสุดพืชกระท่อมช่วยต้านอาการซึมเศร้า บรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ และจะเห็นผลงานอาจารย์อยู่บ่อยครั้งในหน้าสื่อมวชน ต้องขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ และทีมวิจัยของอาจารย์ครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES