การทดลอง ‘เรือนจำสแตนฟอร์ด’ | Stranger Science EP.27

Stranger Science EP.27

ใน Episode นี้ จะพามารับฟังเรื่องของการศึกษาเรื่องอํานาจและการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ กับ ‘การทดลองเรือนจําสแตนฟอร์ด’ (The Stanford Prison Experiment) ของ ฟิลิป ซิมบาร์โด (Philip Zimbardo) ใน ค.ศ. 1971 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์เรื่อง The Stanford Prison Experiment ในปี 2015 โดยจุดเริ่มต้นการทดลองนี้ เกิดจากความสงสัยที่ว่า บทบาทหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อ พฤติกรรมมนุษย์ได้มากน้อยแค่ไหน? การทดลองนี้เค้าทำอย่างไร เกิดอะไรกับผู้คุมและนักโทษจำลองบ้าง และผลการทดลองเป็นอย่างไร เชิญรับฟังได้ใน Stranger Science EP.27 นี้