คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เพื่อวางแผนการร่วมมือกันในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เปิดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี ต้อนรับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคุณวัชนันท์ เรืองกูล ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พุทซ้อน และ ดร.ภาณุ ไทยนิรมิตร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้นอกเหนือจากการดูงานยังมีการหารือความร่วมมือทางเทคโนโลยีระบบทำความเย็นชนิดใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีผลดีต่อหลักสูตรและยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับการทำงานครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES