นักศึกษารายวิชาคณะวิทยาศาสตร์ ดูงานบริษัทวอนนาเทค พร้อมชมนวัตกรรมที่มีจำหน่ายจากองค์ความรู้ของนักวิจัย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.ภาณุ ไทยนิรมิต อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผู้สอนรายวิชา 332-484 อาร์ดุนโน่ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมผู้ฝึกสอน ได้นำนักศึกษาในรายวิชาดูงานบริษัท วอนนาเทค จำกัด

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทกาญจน์ มุรศิต ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอนวัตกรรมของวอนนาเทค ที่ได้นำแนวคิดจากงานวิจัย สู่การตลาด โดย บริษัท วอนนาเทค จำกัด นั้น เป็นบริษัทที่สร้างนวัตกรรมเพื่อเกษตรสวนยาง นั่นคือ “จอกยางวอนนาเทค” ผลิตภัณฑ์นี้ ได้แก้ปัญหา ตอบโจทย์ในเรื่องต้นยางกับน้ำยาง ที่ผลิตน้ำยาลดการติดของยาง น้ำยากันน้ำและจอกยางนาโนลอกคราบได้ ทำให้ได้ผลผลิตมากมายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่ดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หลังจากการดูงานยังมีการบรรยายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่พร้อมจะนำองค์ความรู้ไปสร้างงานวิจัย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES