คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565) ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุนทร ขวัญอ่อน กล่าวต้อนรับคณะดูงาน พร้อมบุคลากรในศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานต้อนรับ โดยในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ รวมถึงการหารือในการร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES