แสดงความยินดีกับนักศึกษาในการคว้ารางวัลงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา ช่วยบำรุง และนายคณิตสรณ์ ศรีชัย ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน “การพัฒนากาวชีวภาพรูปแบบใหม่สำหรับแผ่นไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้กาวพอลิยูรีเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง และรองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ (MatSciKU Awards) ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “วัสดุเพื่อการสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green Society” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การจัดประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการวิจัย คิดค้น สร้างสรรค์ แสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้งานและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาที่สามารถต่อยอดสู่กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ต่อไป แสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES