แสดงความยินดีกับ ‘จิรสุดา แก้วเขียว’ ที่ได้รับรางวัลในการเเข่งขันโครงการ IWSC 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรสุดา แก้วเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงจากเข้าร่วมแข่งขันโครงการ International Walisongo Science Competition (IWSC 2022) จัดโดย Faculty of Science and Technology UIN Walisongo Semarang, Indonesia

โดยการร่วมการเเข่งขันในครั้งนี้ จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยการทำข้อสอบในทักษะความรู้ด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบ (คะแนน Top 10) จัดทำวิดิโอเพื่อประกวดในรอบ Final โดยเลือกหัวข้อที่กรรมการกำหนด พร้อมตอบคำถาม ให้คะแนนโดยกรรมการโครงการฯ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES