ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รางวัลในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รางวัลดังนี้

  • ภาคบรรยาย นวัตกรรมสังคม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ชื่อผลงานวิจัย “ชุดทดลองสำเร็จรูปเตรียมยางฟองน้ำสำหรับการจัดการเรียนการสอนสเต็มแบบออนไลน์”
  • ภาคบรรยาย วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ขอแสดงความยินดีกับผลงานเรื่อง “การเตรียมสารเคลือบผิวจากน้ำยางไฮบริดพอลิยูริเทน-ซิลิกาจากยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการโซลเจล” ที่ได้รับรางวัลระดับดี โดยมี อนุธิดา สุวรรณ, นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์, อนุวัติ แซ่ตั้ง และ นิธินาถ แซ่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES