แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TChO18)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองเเดง พร้อมรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของภาคใต้ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (TChO18) ระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค. 65 ณ ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  • นายพีรดนย์ แซ่จึง โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง และคะแนนรวมสูงสุดของภาคใต้
  • นายกฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  • น.ส.ณัฐธยาน์ นิลจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  • น.ส.ณิชนันท์ เตชะประสาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  • น.ส.ชนม์นิภา ชูน้อย โรงเรียนมอ. วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  • นายสุรพงษ์ บุญสม โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

โดยมี อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดูแลตลอดการแข่งขัน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES