เริ่มแล้ว!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดในรูปแบบ Hybrid ทั้ง On-site และ Online ในรูปแบบงาน “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวภาคใต้” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา เปิดกิจกรรมผ่าน facebook live พร้อมเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Online เพื่อลุ้นรับเกียรติบัตรผ่านเว็บไซต์ https://exhibition1.sci.psu.ac.th/home

โดยในปี 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางคณะฯ จึงจัดการแข่งขันแบบ On-site โดยมีกิจกรรมอาทิ นวัตกรรมจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. /การเเข่งขันทางวิทยาศาสตร์ / นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นอีก 2 วันคือ 18-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งพรุ่งนี้ทางคณะฯชวนติดตามการ live สดพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES