ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และขอชื่นชมบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น

5
AUG
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และขอชื่นชมบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น

สวัสดีค่ะ บุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

วันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ได้จัดการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ เป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่หยุดจัดการแข่งขันในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้มีความร่วมมือในการทำงานทั้งในเรื่องของสหกิจศึกษา งานวิจัย รวมถึงการนำนวัตกรรมจากคณะฯ ไปบูรณาการใช้จริง ซึ่งวันนี้เองทางคณะฯ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งผู้จัดงาน นักกีฬา รวมถึงทุกท่านที่มีส่วนในการจัดงาน ทราบวันนี้ทั้ง 2 ชนิดกีฬาเราอาจจะฝึกซ้อมกันน้อย แต่เชื่อว่าวันนี้เองเป็นการแสดงพลังของชาวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับคำชมจาก พล.ต.ต. สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ว่าสนุกมากๆ และขอให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆ ปี ก็ขอขอบคุณและชื่นชมทุกท่านด้วยค่ะ…สำหรับท่านไหนที่สนใจจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ทางคณะฯ ยินดีที่จะร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ นะคะ ทั้งในและนอกสถาบัน ได้ออกจากห้องทำงาน ห้อง lab บ้าง เบา ๆ กัน

อีก 1 เรื่องที่ขอชื่นชมและแสดงความยินดีสำหรับบุคลากรของเราทั้ง 2 ท่านที่ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8/2565 สำหรับคุณกุสุมา อชิรเสนา และคุณจิระภา พันธรัตน์ ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ ซึ่งในปีนี้จะเห็นว่าในเรื่องของความก้าวหน้าในสายงาน เป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความสำคัญ ทั้งงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญทั้งการอบรม และการหาพี่เลี้ยง ก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆ ท่านได้ทำคู่มือและร่วมเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะ รวมถึงอีกข่าวดีสำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ซึ่งในปีนี้ อาจารย์ได้รับคัดเลือกจาก สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัล PST Rising Star 2022 โดยรางวัลนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยไทยคลื่นลูกใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสำคัญยิ่งที่พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีมาด้วยนะคะ

อีกเรื่องที่น่าตื่นเต้น เป็นอีก 1 กิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์และเข้าร่วม ไม่ง่ายเลยค่ะที่เราจะได้เจอกิจกรรมดีๆ แบบนี้ โดยทางสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ ผ่านกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าเรื่อง EP.1 วิถีชีวิตของเด็กวิดยารุ่นที่ 1 กับเเขกรับเชิญสุดพิเศษ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ Sci 1 ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 65 เวลา 11.30-13.00 น. ผ่าน Zoom มาร่วมภูมิใจกับพี่ ๆ ศิษย์เก่าของเราไปด้วยกัน นัดนี้เป็นนัดแรก แต่เชื่อว่าทางสมาคม ฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนากิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ขึ้นมาให้กับพวกเรา เป็นการทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างสมาคม ฯ และคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความผูกผันและความเข้มแข็งให้กับพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยากให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เรียนเชิญนะคะ เราจะได้เรียนรู้ และคิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ ไปด้วยกันโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/news/2022/08/alumni-talk-ep1/

เข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแล้ว คิดว่าในช่วงนี้หลายท่านคงเตรียมจัดเรื่องของการสอบ แต่สิงหาคมนี้เรามีงานใหญ่อีก 1 งานนั้นคือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดแบบ Hybrid เราจะมีโอกาสได้ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆกันอีกครั้ง ในช่วงนี้ ก็อยากให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งให้กำลังใจทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการเตรียมงาน เชื่อว่า SPIRIT ของบุคลากรของเราจะทำให้ทุกกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ และร่วมภูมิใจในความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปด้วยกัน วิทยาศาสตร์สร้างค่าสร้างคน “SPIRIT” งามล้นคนวิทยาฯ

ขอบคุณมากค่ะ