เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ไบโอแอ็กซ์เซล รุกโครงการนำร่อง “ปทุมธานีจังหวัดสะอาด”

เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ไบโอแอ็กซ์เซล รุกโครงการนำร่อง “ปทุมธานีจังหวัดสะอาด”
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES