วันสุดท้ายของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อแข่งขันระดับประเทศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (19 สิงหาคม 2565) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ได้มีการจัดพิธีประกาศรางวัลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดกว่า 700 โครงงานทั่วภาคใต้

ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทีมอนุกรรมการฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม ได้ลงพื้นที่แต่ละโรงเรียนเพื่อคัดเลือก จนได้ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3AbQwJj และรับชมภาพบรรยากาศพิธีย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/5imRoOJ4R4c ทางคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นอกพื้นที่ในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES