คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมไหว้ครูอาจารย์ใหญ่รอบที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความเคารพ ก่อนเรียนรู้จากร่าง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัด พิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2565 เป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม ณ ห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตึก NML ชั้น 2 พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร

สำหรับพิธีจะเป็นการทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ โดยการวางพวงมาลัย พร้อมปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาจะพบกับอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาเล่าเรียนตลอด 1 ภาคการศึกษา ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES