คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อย่างสมพระเกียรติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 2565) วันที่ 2 ของกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งคณะฯ ได้จัดพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน ประธานในพิธี กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดแสดงที่ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ พระผู้นำแห่งสยามประเทศด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพล้ำเลิศด้านดาราศาสตร์ พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระองค์ได้แสดงเกียรติภูมิของชาติไทยให้แผ่ไพศาลเป็นที่ยกย่องและชื่นชม ในบรรดานักวิทยาศาสตร์สากลด้วยการคำนวณปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงมองเห็นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้ในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.นั้น จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านพระอัจฉริยภาพล้ำเลิศด้านดาราศาสตร์ของพระองค์

รับชมย้อนหลัง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES