แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ “18th Flora of Thailand Conference”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่คว้ารางวัลนำเสนอแบบบรรยายระดับดีเด่น จากผลงาน “Phylogeny of Clerodendrum (Lamiaceae) and a redefinition of the infrageneric classification”

ในงานประชุมระดับนานาชาติ Flora of Thailand Conference ครั้งที่ 18 ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี รศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES