ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงาน ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

  • เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน เบญญาแพตช์ แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมแผ่นดูดซับไม่ติดแผลป้องกันการติดเชื้อ นำทีมโดยนางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร
  • เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงานไฮโดรเจลซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ นำทีมโดยนางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู และนางสาวกฤติมา ดำจันทร์
  • เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน ลาโนเต้: ซีรัมกล้วยนาโนทองคำลดฝ้า นำทีมโดยนางสาวศิวาพร บิลหมัน
  • เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน ท่อหายใจเคลือบซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัสสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์และไบโอฟิล์ม นำทีมโดยนายศักรินทร์ เหล่ทองคำ และนายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ
  • เหรียญรางวัล ระดับบัณฑิตศึกษา เหรียญเงิน ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ผลงาน ไบโอ-ไฮ: เจลสมุนไพรทำความสะอาดมือปราศจากแอลกอฮอล์ นำทีมโดยนายทรรษไนย แหวนเงิน

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย, ดร.สุภากิจ เภาเสน, รองศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี และรองศาสตราจารย์ นัฏฐา แก้วนพรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES