ขอเชิญทุกท่านที่สนใจฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘Quantum Secure Communication’

SHARE
TWEEET
EMAIL

กลุ่ม Nano & Quantum Photonics หลักสูตรฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Quantum Secure Communication โดย ดร.ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต (Post-doctoral staff QTFT, QTRIc, และ Nano & Quantum Photonics, PSU)

ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง P105 อาคารฟิสิกส์ และทาง Zoom: https://zoom.us/j/9990018215

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES