ขอเชิญชวนร่วมงานเกษียณอายุงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากรร่วมงานเกษียณอายุงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2565 พร้อมร่วมกันสร้างความประทับใจให้กับผู้เกษียณฯ โดยร่วมใจกันแต่งชุดไทย (ธีมงานบุพเพสันนิวาส)

ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL