ชวนผู้ประกอบการที่สนใจจำหน่าย อาหาร/เครื่องดื่ม สมัครเข้าจำหน่ายในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครผู้เข้าประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มภายในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสูงขลานครินทร์ จำนวน 17 ร้าน รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าสมัคร 50 บาท หรือโทร 0 7428 8049

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES