คณะวิทยาศาสตร์เปิดบ้านต้อนรับ ‘รร.วีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง’ ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (12 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะทีมบริหารและคณาจารย์จาก โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นายจตุพล บุญปล้อง ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครู ที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ด้านรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา กล่าวว่า “ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานด้านการศึกษาได้มีความร่วมมือด้านวิชาการโดยมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เป็นแหล่งความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในบริบทของความเป็นวิทยาศาสตร์”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES