ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2 Incubator) ขนาดไม่น้อยกว่า 170 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
30/09/2022
จนถึง
30/10/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา