เปิดรับสมัครสอบ P-SET ปี 2565 รอบที่ 2 แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าสอบแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปี 2565

เปิดรับสมัคร: บัดนี้ – 21 ตุลาคม 2565
สอบ: 29 – 30 ตุลาคม 2565

โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการรับนักศึกษาจากน้องๆ ที่มีคะแนนสอบ P-SET ครบทั้ง 4 รายวิชา เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ใน TCAS รอบที่ 1/2 ติดตามรายละเอียดการรับนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณภุมริน ทนหมัด
โทร 0 7428 8029, 0 7428 8114
E-mail: sci-academic@group.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES