หลักสูตร IT ต่อเนื่อง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตร IT ต่อเนื่อง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา บัดนี้ – 30 ตุลาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “รับนักศึกษา/Road Show” : http://www.regis.sci.psu.ac.th/road-show-arcticle

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES