นักวิจัยทางสถิติร่วมแสดงผลงานพร้อมเสนอเเก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยจากสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล พร้อมนักศึกษา นายวีรพงษ์ จงอ่อน และนายชนายุทธ หีบเพ็ชร นำผลงานไปจัดแสดงในพิธีรับมอบประกาศเกียรติบัตรต้นแบบเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และนิทรรศการ “ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูคค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม” ณ วัดท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นประธาน

ทั้งนี้หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรแล้ว ตัวเเทนจากคณะฯ มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยเเก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการนำหลักการทางสถิติ มาปรับใช้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อประเทศ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL