ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านยางพาราประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมด้านยางพาราประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยการยางแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมามีการประกาศรางวัล ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลต่างๆ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา (ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) ผลงานเบาะรองนั่งลดแผลกดทับจากฟองน้ำยางธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดผ่านทวารหนัก โดย นางสาวอนุธิดา สุวรรณ และ นางสาวเสาวนิจ บัวบางกรูด โดยมี รศ.ดร.นิธินาถ แช่ตั้ง และ ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาจารย์และนักวิจัย(ด้านกลางน้ำและปลายน้ำ) ผลงานทุ่นลอยน้ำกั้นแนวจากฟองน้ำยางธรรมชาติ โดย รศ.ดรนิธินาถ แช่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
  • รางวัลชมเชย ระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านกลางน้ำ ปลายน้ำ) ผลงานสารเคลือบพ่นชนิดละลายน้ำจากน้ำยางข้นแบบครีม โดย นางสาวธัญสิริ คงพระบาท นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว และ ว่าที่ร้อยตรีทศพล มาตรา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่สร้างชื่อเสียงมายังคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และเป็นกำลังใจให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดอื่นๆ ต่อไปครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES