ในวาระ 55 ปี ‘เชิญชวนร่วมแบ่งปัน’ บริจาคเข้ากองทุนต้นกล้าบานบุรีเพื่อเป็นทุนการศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุนต้นกล้าบานบุรีขึ้น เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อเนื่องจนจบสำเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ผลการเรียนดีเด่น 1

ทุนละ 144,000 บาท
(นักเรียน ม.6 ที่มีผลการเรียน 2.75 ขึ้นไป)

ผลการเรียนดีเด่น 2

ทุนละ 126,000 บาท
(นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 อันดับ 1 และ 2 ของรุ่น ปี 1 เทอม 1)

ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนละ 126,000 บาท
(นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดระยะเวลาการรับทุน)

” ปลูกกล้าให้แตกก้าน บานบุรีผลิบานเพราะพี่ให้ “

สามารถร่วมแบ่งปันได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-2-18810-7  “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE Official Account: @scifundpsu หรือ supitcha.n@psu.ac.th การบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สุพิชชา นพจนสุภาพ (แก้ม Sci 42) งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 074-28-8033, 089-4622766 

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES