คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษจาก Prof. Dr. Horacio Bach, University of British Columbia, Canada

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันพุธที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Horacio Bach, Clinical Assistant Professor Manager of IIRC Proteomic and Antibody Engineering Facility, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of British Columbia, Canada

บรรยายพิเศษในหัวข้อ Development of single-chain antibodies against SARS-CoV-2 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง Onsite และ Online ต่างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณาจารย์และนักศึกษา สำหรับ Prof. Dr. Horacio Bach เคยได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CBC สามารถติดตามได้ที่ https://bit.ly/3DxJFMZ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES