ชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่าย Biotech Camp

SHARE
TWEEET
EMAIL

มาเเล้ว !!! สำหรับน้องๆ ม.ปลาย สายวิทย์ ที่ชอบประสบการณ์จริง จากพี่ๆ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนน้องเรียนรู้ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อค้นหาตัวตนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย กับ Biotech Camp โดยพี่ๆ ชุมนุมเทคโนโลยีชีวภาพ และสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 (กิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านค่ายเเล้ว มีประกาศนียบัตรให้น้องๆ ทุกคน ที่สำคัญรับเเค่ 50 คนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ https://web.facebook.com/mbbpsuofficial มาฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนกันนะครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL