‘ก้อย เด็ก ม.ปลาย’ ที่ชอบคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ‘สู่ปริญญาโทสถิติประยุกต์’ | Dream it, Do it EP.10

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อพูดถึงสถิติ เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ ก้อยเป็นอีก 1 คนที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์แล้วรักในวิชาสถิติ จนเมื่อได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรสถิติ จึงได้รู้ว่าการเรียนสถิติสามารถต่อยอดได้หลายๆ ศาสตร์ มาติดตามแนวคิดดีๆ ในการเรียนทางด้านสถิติใน Dream it Do it EP.10 กันครับ

รับชมแบบ FULL HD

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL