ชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนทุนเพื่อสร้าง Co-working Space ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยากเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการปรับพื้นที่บริเวณอาคารกิจกรรม และสโมสรศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในรูปแบบ Co-working Space

สามารถสนับสนุนการสร้าง Co-working Space ผ่าน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-506706-7 ชื่อบัญชี “กิจกรรมกองทุนคณะวิทยาศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดต่อ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ เจ้าหน้าที่กองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7428-8033, 089-4622766 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES