คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนทุกท่านร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 18

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

พบกับการบรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตอาสาไม่ต้องรอเวลา” โดย คุณเสกสันต์ วิชัยพล ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วม

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงเลือกเข้าร่วม ด้านความภาคภูมิใจในสถาบันฯ 1 ชั่วโมง และจิตสาธารณะ 2 ชั่วโมง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL