ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

SHARE
TWEEET
EMAIL

ชมรมพุทธธรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00-08.00 น. ณ ตึกฟักทอง (ลานหินแตก บริเวณสำนักงานหลักสูตรเคมี)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES