สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางสถิติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตร วท.ม. (สถิติประยุกต์) และ วท.บ. (สถิติ) สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ที่สนใจมา Upskill / Reskill ฟรี! ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Tableau for Data Science and Data Visualization from Basic to Advance โดย Assoc. Prof. Rohmatul Fajriyah จาก Department of StatisticsFaculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Islam Indonesia (UII) ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ. ห้อง M209 อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการนี้ สนับสนุนงบประมาณการจัด Virtual Visiting Professor ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University Project) ประจำปีงบประมาณ 2565 จองที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น!

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES