เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ “การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ‘การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา’ (Method Verification ISO 16140-3:2021)

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย BSc 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร คุณปรีชา จึงสมานุกูล ที่ปรึกษาทางวิชาการของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฟรี!! แค่ 50 ท่านเท่านั้น รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครครบตามจำนวน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพลอยไพลิน จ่าทอง งานบริการกลาง โทร 07-4 28-8311

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES