เทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดย รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และคณะวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผลงานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ การให้บริการแบบใหม่ที่มีคุณค่าเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ผลงานเรื่องเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยการออกแบบสูตรและสร้างขั้วไฟฟ้าไทเทเนียมที่มีการเคลือบวัสดุนาโนผสมของ Pt-Ru-Ir oxide/Ti นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Polymer electrolyte membrane (PEM) ที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ รวมถึงออกแบบ Electrolysis Cell ในระบบจุ่มและระบบไหลผ่านทำให้สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Salmonella Choleraesuis ได้ถึง 99.99% อีกทั้งยังมีราคาถูก โดยมีต้นทุนในการผลิตเพียง 50 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งปัจจุบันได้นำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม โรงแรม โรงเรียน มัสยิด ฟาร์ม ตลาด และหน่วยงานต่างๆ แล้วกว่า 60,000 ลิตร

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES