คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแจ้งปิดสนามสอบวัดความรู้ P-SET รอบที่ 2/2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้ P-SET รอบที่ 2/2565 สอบวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 นั้น เนื่องจากสนามสอบที่นักเรียนเลือกนั้น มีจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่าที่คณะวิทยาศาสตร์กำหนด จึงขอปิดสนามสอบ จำนวน 8 สนามสอบ ดังนี้

  • โรงเรียนพัทลุง
  • โรงเรียนทุ่งสง
  • โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  • โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
  • โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา
  • โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ทั้งนี้ คณะฯ ขอให้นักเรียนที่ได้สมัครสอบในสนามสอบข้างต้น แจ้งความประสงค์ในการย้ายสนามสอบหรือขอคืนเงินค่าสมัครสอบ ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/ujwEP8RVE1jj4ujG6 โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เพื่อคณะฯ จะได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณน้องๆ ที่ให้ความสนใจสมัครสอบวัดความรู้ P-SET ครั้งนี้ หวังว่าจะได้พบกันในการสอบครั้งต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณภุมริน ทนหมัด
โทร 0 7428 8029, 0 7428 8114
E-mail: sci-academic@group.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES