ชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น’ SolidWorks Essentials

SHARE
TWEEET
EMAIL

กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-16.30 น ณ BSc 0605 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์โดย วิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ e-mail: kittirat.p@psu.ac.th โทร 074-288738

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL