ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรม ‘พลาสติกเพื่อความยั่งยืน: การปรับตัวต่อ Climate Change’

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลาสติกเพื่อความยั่งยืน: การปรับตัวต่อ Climate Change” โดย วิทยากร คุณพรรวี สุมิตร Compliance and Standard Manager บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. ทาง Zoom ID: 9990018105

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา โทร 0838894155

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL