คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญผู้เชี่ยวชาญจัดสัมมนา ‘การติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม’

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ ‘การติดตามคนหาย การพิสูจน์คนนิรนาม และการพิสูจน์ศพนิรนาม’

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติ ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ซึ่งมีประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอด โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

สำหรับหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นอีกสาขาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา ซึ่งสาขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาให้ความรู้ ผู้ใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเรียนได้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES